Avaluació Psicològica

A través de l’avaluació psicològica aconseguim l’objectiu de conèixer, descriure i comprendre a la persona en la seva individualitat, obtenint informació que ens permet poder orientar, predir, prevenir, optimitzar potencialitats i conduir a la superació de dificultades i facilitar la presa de decisions.

El psicòleg mitjançant l’aplicació de diversos instruments determina l’estat de la persona, essent objecte d’avaluació la personalitat, la intel·ligència, el pensament, el desenvolupament personal, social, acadèmic i/o laboral.

L’avaluació ens permet realitzar un diagnòstic i una posterior orientació cap al millor tractament en cas que faci falta.