Coaching Barcelona

Món·Ment ofereix coaching a Barcelona per a satisfer les noves necessitats dels nostres clients que volen millorar la seva qualitat de vida. Es tracta d'un entrenament psicològic dirigit a persones sanes, sense trastorns mentals, destinat a potenciar las habilitats personals que ja es posseeixen i a entrenar i practicar aquelles amb les que s'està menys familiaritzat, amb la finalitat d'aconseguir que l'individu desenvolupi el seu màxim potencial en aquella àrea de la seva vida en la que desitja incidir. Alguns dels aspectes concrets que ajudem a potenciar en els nostres clients són:

  • Gestió de l'Estrès
  • Fixació de Metes i Objetius
  • Els problemes interpersonals i resolució de conflictes
  • Millorar la comunicació
  • Gestió del temps
  • Priorització
  • Delegació