Teràpia Infantil i Adolescents

Els nens, desafortunadament, no neixen amb un manual d’instruccions. Hi ha moments en los que tota la nostra perícia como a pares no ens serveix, no obtenim el que volem malgrat els nostres esforços, generant-nos un sentiment de frustració. En altres situacions comprovem que els nostres fills estan patint sense que sapiguem quina és la millor manera per ajudar-los.

La infància i l’adolescència són dues etapes de gran desenvolupament i consolidació, tant de la personalitat como d’altres processos evolutius que influiran durant la resta de les etapes vitals. Al igual que els adults, els nens i adolescents poden tenir problemes emocionals, de comportament i problemes de salut mental que podrien interferir greument en el seu desenvolupament. Aquests problemes es manifesten de diferents maneres, tales como las dificultades en l’escola, problemes amb els pares, conflictes familiars, consum de drogues, comportament rebel o violent, ansietat, etc. Per això és de vital importància la detecció i la intervenció en els problemes que puguin sorgir en aquestes etapes per a permetre un desenvolupament psicosocial estable i harmònic.

A Mon-Ment també tractem el bulling o assetjament escolar, agressivitat, TDAH, anorèxia i fracàs escolar entre altres. Oferim una gama de serveis especialitzats (avaluació, assessorament i tractament) als nens i adolescents, col·laborant estretament amb les famílies, en particular los cuidadores primaris, per a avaluar els factors a la llar, l’escola i la comunitat que poden estar contribuint a mantenir els problemes emocionals i de conducta.