Les dones saben perdonar més - Les claus del perdó

Març 2011

Un estudi de la Universitat del País Basc (UPV / EHU) ha analitzat per primera vegada a Espanya els canvis emocionals que sorgeixen entre sexes i generacions a l'hora de perdonar. L'anàlisi demostra que els pares perdonen amb més facilitat que els seus fills. No obstant això, les dones saben perdonar més que els homes.

"Una variable decisiva en la capacitat de perdonar és l'empatia, i les dones tenen més capacitat empàtica que els homes", assenyala Carmen Maganto, coautora de l'estudi i professora titular a la Facultat de Psicologia de la UPV.

Els resultats, que s'han mesurat amb l'escala d'avaluació de la Capacitat de Perdonar (CAPER) i l'Escala del Perdó i factors facilitadors (ESPER), mostren diferències en funció de l'edat i del sexe sobre les raons que faciliten el perdó.

El perdó: què és i què l'impulsa?

Els fills consideren que "les coses es perdonen amb el pas del temps", però els pares fan referència a raons com "el penediment i el perdó de l'altra part" i "la justícia per mitjà de la llei".

Segons les autores d'aquest estudi, els pares que més han perdonat al llarg de la seva vida, han incrementat la seva capacitat de perdó "en totes les dimensions". A la definició del perdó, pares i fills tenen similars concepcions. Manca de rancor, reconciliació i comprensió-empatia són els termes que millor identifiquen el perdó per a ambdós grups.

No obstant això, homes i dones presenten més diferències. Per a ambdós "la falta de rancúnia"és el que millor defineix el perdó. Però els homes donen una importància més gran a aquesta característica.

La clau, no guardar rancor

L'estudi, que s'ha realitzat amb la col.laboració de 140 participants (pares i fills amb edats d'entre 45 i 60 anys, i 17 i 25 anys, respectivament), recalca dues condicions claus perquè es doni el perdó: l'ofensor ha de "mostrar penediment" i l'ofès "no guardar rancor".

Per a les expertes, l'àmbit familiar és un lloc clau en la transmissió de valors ètics. "Aquest resultat és especialment interessant en un moment en que la família està en crisi i no s'espera d'ella una educació bàsica en valors. Aquesta educació està transvasada en gran mesura a l'escola ", ressalten les investigadores.

La recerca obre "moltes qüestions noves" per a les dues investigadores, que consideren "necessari investigar el paper que juga el perdó en els tractaments psicològics, especialment en víctimes d'abús sexual, maltractament físic i psicològic o infidelitats conjugals, entre altres situacions".

Font: Maganto, Carmen, Garaigordobil, Maite. “Evaluación del perdón: Diferencias generacionales y diferencias de sexo”. Revista Latinoamericana de Psicología 42 (3): 391-403, setembre de 2010.