Teràpia Familiar

Les famílies entren en crisis sobint per una sèrie de problemes que es generen de la pròpia convivència. La vida en família porta associat afrontar molts reptes: treball, relacions amb tercers, fills, alts i baixos, diners, etc. Totes les famílies són diferents, unes afronten i superen problemes por si mateixes i altres es recolzen en teràpia de família quan el problema persisteix i aquest pot acabar danyant la relació familiar.