Teràpia de Parella

Les parelles entren en crisis sobint per una sèrie de problemes de parella que es generen de la pròpia convivència. La vida de parella porta associat afrontar molts reptes: treball, crear una familia, relacions amb tercers, alts i baixos, diners, etc. Totes les parelles són diferents, unes afronten i superen problemes por si mateixes i altres es recolzen en un psicòleg buscant teràpia de parella quan el problema persisteix i aquest pot acabar malmetent la relació de parella.